0

Üdvösség – A Jó hír!

Posted on jún 16 , 2012 in Üdvösség

 • Isten szeret bennünket, és ebből a szeretetéből teremtett meg minket úgy, hogy örökké Vele éljünk.
 • Az első emberpár bukásával az emberiség elvesztette ezt az örökkévaló életet, de Isten gondoskodott arról, hogy újból megkaphassuk!
  Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János ev. 3.rész 16.vers)
 • Isten a segítséget fiában Jézus Krisztusban küldte el. Ezért mondta ezt Jézus:
  Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (János ev. 14.rész 6.vers)
 • Istennel, Jézus Krisztus által találkozhatsz már ma! Ő már elkészített egy utat a számodra magához!

 

Hogyan találhatod meg ezt az utat Istenhez?

 • Hit által!
  „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsidókhoz írt levél 11.rész 6.vers)
 • Ismerd el, hogy bűnös vagy! (Örököltél, és el is követtél bűnöket)
  „Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Rómabeliekhez írt levél 3. rész 23.vers)
 • Hidd el, hogy Jézus meghalt a bűneidért és utána harmadik napon feltámadt!
  „Elsősorban azt az üzenetet adtam át nektek, amit én is kaptam. Elmondtam nektek a legfontosabbat: hogy Krisztus a mi bűneink miatt halt meg, pontosan úgy, ahogy meg van írva. Ezután eltemették, de a harmadik napon feltámadt, pontosan az Írások szerint.” (Korintusiaknak írt első levél 15.rész 3-4. vers)
 • Bánd meg és fordulj el bűneidtől!
  „Változtassátok meg gondolkozásotokat és életeteket, és forduljatok vissza Ist
  enhez, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje.” (Apostolok cselekedetei 3.rész 19.vers)
 • Hívd meg Jézust a szívedbe, és tedd Őt életed Urává!
  „Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” (Jelenések könyve 3.rész 20.vers)

  „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz.” (Rómabeliekhez írt levél 10.rész 9.vers)
 • Olvass Bibliát minden nap! (Kezd az Újszövetséggel!)
  “Az teljes Írás Istentől származik, és hatékonyan használható a tanításra. Alkalmas arra, hogy meggyőzően rávilágítson a bűneinkre, helyreigazítson bennünket, és megmutassa, hogyan éljünk Isten útja szerint.”
  (Timóteusnak írt második levél 3. rész 16. vers)
 • Beszélj Istennel, imádkozz minden nap!
  “Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Filippiekhez írt levél 4. rész 6. vers)
 • Merítkezz be, és vedd a Szent Szellem erejét és ajándékait!
  “Péter így válaszolt: Változtassátok meg gondolkozásotokat és az életeteket, merítkezzetek be mindannyian Jézus Krisztus nevében, Isten meg fogja bocsátani bűneiteket, és a Szent Szellem ajándékát adja nektek.”

  (Apostolok cselekedetei 2.rész 38.vers)
 • Épülj be Gyülekezetbe!
  „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá.”

  (Péter első levele 2.rész 5.vers)

—————————-

Gondold át a fent leírtakat! Ha szeretnél Istenhez tartozni, mondd el a következő imádságot:

“Drága Úr Jézus! Felismertem, hogy bűnös vagyok, és hogy az én bűneim választanak el Istentől. Bocsásd meg, hogy vétkeztem ellened. Köszönöm, hogy büntetésemet magadra válaltad, és meghaltál értem a Golgota keresztjén! Hiszem, hogy Isten feltámasztott a halálból, és hogy most is élsz! Megnyitom előtted a szívemet, és befogadlak az életembe, mint Megváltómat és Uramat. Kérlek, irányítsd az életemet, és segíts, hogy olyan gyermeked legyek, amilyennek látni akarsz! Köszönöm, hogy odavezetsz az Atyához.

Ámen.”

Ha őszintén és hittel imádkoztál, akkor most már Isten gyermeke vagy! Dicsőség Istennek!

Ahhoz, hogy ezen az úton megmaradj, tovább lépj, és Jézussal való kapcsolatod a mindennapi életed gyakorlati részévé váljon, szükséged van egy gyülekezetre, más keresztények segítségére, ezért keress magadnak egy keresztény közösséget. Mi is szívesen várunk! :)

Hozzászólások lezárva.