Dióhéjban…

2010. szeptember 5., Bemerítési Istentisztelet

Amikor a Menny és a Föld egy pillanatra összeér… 
Ezt élhettük át Kosdon, 2010.szeptember 5.-én két fiatal testvérünk bemerítkezési alkalmán.

Sebján Katalin és Divald Viktor adta át életét megváltójának, ennek a csodálatos szövetségkötésnek lehettünk részesei mind, akik megtöltöttük az imaházat.
Katalin kisgyermekkora óta rendszeresen járt gyülekezetünkbe, bátran mondhatjuk közöttünk nőtt fel. A bibliakör lelkes kis tagjából észrevétlenül segítő lett, akire mindig lehet számítani. Végtelen szeretettel gondoskodik a legkisebbekről alkalomról alkalomra. Kati dédnagymamája istenfélő, baptista testvérnő volt, aki éveken keresztül kitartóan imádkozott családja megtéréséért. Ennek a kis dédunokának a szíve volt az a termékeny talaj, amelyben a rég elvetett mag kikelhetett. Alázatos, engedelmes és hűséges jelleme és az, amit vasárnaponként a bibliakörökből magával vitt otthonába hisszük, hogy változást fog hozni özvegy édesanyja és további 5 testvére életében is.
Viktor családjával együtt, tavaly májustól jár gyülekezetünkbe. Bár kisgyermekként ő is hallotta Isten igéjét, fiatal felnőttként először mégis idegenkedve fogadta szülei megújult és megelevenedett hitét, gyülekezethez való csatlakozásukat. A medencébe lépése előtt elmondta, hogy az Istenhez való közeledésével párhuzamosan érlelődött benne a megtérés és bemerítkezés szükségessége. Hallgatva a testvérek bizonyságtételeit, átélve Isten folyamatos munkáját gyülekezetünkben és családja életében, megszületett szívében a döntés, melyet Viktor épp a névnapján vitt győzelemre.
A bemerítkezést követő köszöntések, az alkalom egyik legfelemelőbb része volt. Az édesapa a 20. zsoltárral köszöntötte fiát immár hittestvéreként és vallotta meg boldogan, hogy immár egész háza népével az Úrnak szolgál. Viktor, februárban bemerítkezett huga, Regina csodálatos zongorajátékkal és énekével hozta le közénk az égi magasságokat. Ez azon pillanatok egyike volt, amikor azt kívánjuk bár sose érne véget…
Jóllehet istentiszteleti alkalmunk ezen a napon – melyet id. Kulcsár Tibor lelkipásztor vezetett és Léman Jenő gyülekezetvezető, presbiter testvérünk végezte a bemerítés szolgálatát – befejeződött, mégis mindannyiunk számára azt kívánom, hogy az a dal, mellyel Urunkat dicsőítjük lelkünkben soha ne halkuljon el és ne érjen véget…
Loósné Ráczkevi Tímea

 

2010. február 21., Bemerítési Istentisztelet


2010. február 21-én benépesült kis községünk Naszály-hegyre vezető utcája, az imaházunk környéke. Fél év telt el az előző bemerítési alkalmunk óta, amikor öt fő pecsételte el hitét, most pedig hárman döntöttek úgy, hogy bemerítkeznek. Sokan jöttek el, hogy részesei legyenek testvéreink újjászületésének. Vendégünk volt Harrach Péter, az országgyűlés alelnöke és kedves felesége, akik külön erre az alkalomra jöttek el közénk. Divald Regina fiatal életét adta át az Úrnak, és e fölötti örömét osztotta meg velünk bizonyságában. Regina szülei, néhány gyülekezet nélkül töltött év után, tavaly leltek lelki otthonra közösségünkben, és azóta is ifjúi hévvel vesznek részt gyermekeikkel együtt alkalmainkon. A tavalyi hálaadó ünnepélyen fogadta el Regina Jézust személyes megváltójának, és e döntésének megerősítése volt mostani bemerítkezése. Markó Judit és Lek János házaspárként voltak jelen az Úr színe előtt, hogy elpecsételjék életüket Mennyei Atyjukkal. Csodálatos, amikor két, egymásnak elkötelezett ember szíve egyszerre dobban, és életük e meghatározó eseményét is együtt, egyszerre élhetik át. Mindkettejük élő bizonysága nagy hatással volt a jelenlévőkre, és sokan átérezték – könnyeikkel küszködve – azt a szabadságot, melyet testvéreink is megkaptak Jézusba vetett hitük által.
Tovább növelte az esemény meghittségét, hogy az első padsorban együtt örült a fehér ruhásokkal János édesanyja, aki hosszú évtizedek óta áll az Úr szolgálatában, és fia, aki tavaly augusztusban pecsételte meg az Úrral kötött szövetségét ugyanebben a medencében.
Legyen mindannyiunk előtt bátorítás ez a mostani bemerítkezés arra is, hogy mindvégig kitartsunk imádságban a még meg nem tért családtagjainkért. A bemerítés szolgálatát Léman Jenő presbiter testvérünk végezte, az igét Abonyi Péter hirdette.
Isten áldja meg gazdagon mindannyiuk életét!

Békehírnök 2010. március 21.sz.
Loósné Ráczkevi Tímea