Gyülekezetünkben napról napra, hónapról hónapra újabb és újabb csodás eseményeket élünk meg… Dicsőség érte Istennek!

2011. december 25., Karácsony

 

Képek >

2011. dec. 11. Adventi Koncert

 

Képek > 

2011. június 26. Bemerítési Istentisztelet

 

2011. június 26.-án a Solymári Agapé Gyülekezettel közösen tartott Bemerítési Istentiszteleten 7 testvérünk pecsételte meg újjászületését Jézus Krisztusban…

A szívemet átadom én…

… csendült fel a dallam 2011. június 26-án a kosdi Baptista Imaházban. Ezen az alkalmon a solymári Agapé Gyülekezet és lelkipásztoruk Bodó Csaba volt vendégünk. 1 Péter 3.18 és Máté 3.15 alapján szólta az Igét közöttünk.
A bemerítkezés, mint a jó lelkiismeret keresése kedves Isten előtt. Ezt emelte ki igehirdetésében hangsúlyozva, hogy a most életét Istennek átadni készülő 7 lélek még nincs a célegyenesben. Ők ma a startvonalhoz sorakoztak fel, mely egy folyamatos engedelmességben eltöltött élet kezdete.

Végignézve a bemerítkezendőkön egyre csak az járt a fejemben, hogy mennyire csodálatos Isten, hogy életünk bármely szakaszában elhívhat bennünket, minden életkor és élethelyzet alkalmas számára, hogy szíveinket megérintse. A fehér ruhások között ifjak, fiatal családapa, négy gyermekes édesanya és egy idős házaspár állt egymás mellett ugyanazzal a meggyőződéssel, hittel és Istennek odaszánt élettel.

Elsőként Virágh Krisztina és Virágh Márta tettek bizonyságot, melyben elmondták, hogy hívő családban felnőve még szinte gyermekként befogadták az Úr Jézust szívükbe, ezt kívánták megpecsételni a mai napon. Márta őszintén beszélt kamaszkori lázadásairól is, melynek végülis Istenhez való közeledés lett az eredménye.

Kárpáti Zsuzsa életébe a tavalyi év hozott olyan élethelyzetet, mely az útkeresésében Istenhez vezette őt és mivel ehhez a gyülekezethez kötődik a megtérése, ezért kérte meg solymári lelkipásztorát, hogy Kosdon merítkezhessen be.

Loós Vince néhány évvel ezelőtti álmáról beszélt, melyben elszalasztotta a rá várakozó hajót, mert nem merte megtenni az ugrást, mely szükséges lett volna a beszálláshoz. Most viszont hitben előrelépve bekerült a bárkába és ennek örömét sugárzó mosolya tükrözte felénk.

Folstenheizler Tamás mély bizonyságában, meghatottan beszélt megváltozott életéről, a halál torkából való megmeneküléséről és a hála kimondhatatlan öröme járta át szavait, miközben fiatal családjáért és hívő feleségéért adott hálát. Bemerítkezését megelőzően felségével együtt csatlakoztak gyülekezetünkhöz.

Végül pedig Molnár Ferenc és felesége léptek a bemerítő medencébe. Sokunk számára volt megerősítés, látva az idős házaspárt, ahogy egymást segítve, karolva együttesen jutottak el, életük e sorsfordító döntéséhez és egy időben születhettek újjá.

A bemerítés szolgálatát Léman Jenő gyülekezetvezető, presbiter végezte.

Hisszük, hogy ezen a napon is a jelenlévő számos vendég, rokon és ismerős szívébe vettetett el a jó mag, mely termékeny talajba érve mielőbb kikel és Isten megadja a szükséges növekedést, míg tart a ma… ÁMEN
Loós Tímea

Képek >

2011. június 5., Abonyi Dorina bemutatása

 

Képek > 

2011. május 29. Dan és Marta Lewis amerikai misszionárius házaspár szolgálata 

A tanítás itt letölthető >

Képek >

 

2011. május 7. Varga Rita és Léman Máté menyegzője

 

Képek > 

2011. április 10. Csernus Zsolt és Ilona szolgálata

 

A testvérek diavetítéssel egybekötött beszámolója a Logos és Doulos hajókon szerzett tapasztalatokról.

Képek >  

 

2011. március 20. Berkes Sándor teológus testvér szolgálata- Dániel próféta könyve és az utolsó idők témájában

Előadás ismertető: Dániel könyve.
Az apokaliptikus próféciák egyik legismertebb ószövetségi irata a Dániel próféta könyve. Isten ezeken a próféciákon keresztül mutatja be a múlt és jövő birodalmait, valamint azoknak vezető alakjait. A mögöttünk lévő történelem Dániel korában prófécia volt. Annak ellenére, hogy a könyv egy részét már történelemként értékeljük, magában hordozza az Utolsó időkre szóló üzenetet is. A könyv kisebbik része számunkra is prófécia, és a megrendítő üzenete az, hogy ha a történelmi fenevadak ki is haltak, újak támadnak időről időre, és az emberiség pedig olyan vezetőket kap Istentől mindig, amilyent megérdemel.
Berkes Sándor

A tanítás itt letölthető >

2011. 01.30. és 03.13.  Abonyi Sándor testvér vendégszolgálata
- a keresztény életmód, boldogulás témában.

A tanítások itt letölthetők >

2011. január 17-22. Ökumenikus imahét Kosdon a Krisztus hívők egységéért…


“A jeruzsálemi egyház tegnap, ma és holnap. Kétezer évvel ezelőtt Krisztus első tanítványai Jeruzsálemben gyűltek össze, ahol Pünkösdkor megtapasztalták a Szentlélek kiáradását és mint Krisztus teste egy egységben élő közösséget alkottak. A keresztények – bármely korban és helyen éltek is mint hívő közösség – ebben az eseményben látták eredetüket, akik arra hívattak, hogy hirdessék: Jézus Krisztus az Úr és a Megváltó. Bár a jeruzsálemi ősegyháznak sok nehézségben volt része – mind külső, mind belső problémákkal küzdöttek – tagjai kitartottak a hitben, a testvéri közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban…”
(Részlet: Az ökumenikus imahétre készült dokumentumból, www.baptist.hu)