Léman JenőLéman Jenő
Gyülekezetvezető, presbiter

1949. december 20-án születtem Kosdon. 1968. szeptember 8-án merítkeztem be Szokolyán Dobner Béla lelkipásztor által. 1988. május 14-én avattak fel a gyülekezet diakónusának és 1992-től a Kosdi Baptista Gyülekezet vezetőjének választottak meg. 1991-1997 között vezettem az imaházépítést és 1993-tól a váci kórházmisszió szolgálatát végzem. A Nemzetek Világossága Bibliaiskola által szervezett iskolában 2002-ben diplomát szereztem. 2008. július 13-án presbiteri kirendelésemre került sor a Magyarországi Baptista Presbiteri Tanács felavatása által, így a gyülekezetben az úrvacsoraosztást, a bemerítést, a temetést, a házasságkötést és egyéb szolgálatokat végzem.

Telefon: +36-20/886-4288
E-mail: leman.jeno@gmail.com


Abonyi PéterAbonyi Péter
Elöljáró

1972. június 10-én születtem Jászberényben. Nem hívő családban nőttem fel. Először édesapám, majd én és húgom, végül édesanyám tért meg az Úrhoz. Pécsen töltött főiskolai éveim alatt, 18 évesen ismertem meg Jézust, mint Megváltómat. Bemerítkezésem 1992. április 4-én történt a Sion Gyülekezet központjában, Budapesten. Iskolai évek alatt imánkat meghallgatva a pestlőrinci testvérek evangélizációja nyomán új gyülekezet jött létre Jászberényben, melynek tagja, majd 1994-tól egyik elöljárója lettem. Ekkor alakultak ki máig meghatározó szolgálataim, úgy mint tanítás, dicsőítés és hangosítás az istentiszteleten. 2003-ban megnősültem, így a Kosdi Baptista Gyülekezet tagja, majd a gyülekezet megbízásából 2005-tól egyik elöljárója lettem.

E-mail: abonyipetere@gmail.com


Ifj. Léman JenőIfj. Léman Jenő
Elöljáró

1974. március 4-én születtem Vácott. Keresztény szülők első fiúgyermekeként nevelkedtem fel Kosdon. Szüleim, nagyszüleim és három testvérem is az Úr útjára lépett, mindannyian jelenleg is a gyülekezet aktív tagjai. Jézust Megváltómnak 1988-ban fogadtam el és ez év december 18-án merítkeztem be Szokolyán Csuhai József lelkipásztor által. 1991-től részt vettem a Kosdi Baptista Gyülekezet tagjaként az imaház építésében, ugyanakkor a fizikai munkák mellett az igehirdetés szolgálatába is beálltam.  2001-től a Kosdi gyülekezet megbízásából az elöljárói tisztséget is ellátom.

E-mail: jenoleman@gmail.com