Hisszük, hogy a bemerítést az Úr Jézus Krisztus rendelte.

  • a bemerítés az újjászületés jelképe
  • a Megváltóba vetett hit szeretetből és engedelmességből fakadó gyümölcse
  • Krisztussal és az ő testével, a hívők közösségével való egyesülésünk kiábrázolása.

Bemerítésben az részesülhet:

  • akinek életében láthatók a megtérés gyümölcsei;
  • aki az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéről vallást tett, és bemerítését önként kérte.

Jézus Krisztus rendelése és az apostolok példája nyomán a bemerítendőt az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére teljesen a vízbe merítjük. A bemerítéssel az újjászületett ember ünnepélyesen vallást tesz arról, hogy bűnös életével szakítva, magát mindenestől átadja Jézus Krisztusnak. Isten a bemerítésben részesülő embert bizonyossá teszi arról, hogy amiképpen meghalt és eltemettetett Jézussal együtt a bűnnek, akképpen föl is támad vele együtt új életre. A bemerítés által kiábrázolt igazságok a bemerítendő szívében munkálkodó élő hit által válnak foganatossá.

(Idézet a „Baptista Hitvallás”-ból)

A bemerítésről a Bibliában a következő helyeken olvashatsz:

Mt 3,13-17; Mt 28,19 ; Kol 2,11-12; Jn 15,10;14; ApCsel 2,41; ApCsel 22,16; Gal 3,27 ; 1Kor 12,13; ApCsel 10,47-48; ApCsel 16,33-34; ApCsel 8,36-38; Mt 28,19; Jn 3,22-23;26; Jn 4,1-3; ApCsel 2,38; ApCsel 8,12; Róm 6,11; Róm 6,3-5; Mk 16,16; Zsid 11,1-2